28 kwietnia 2023 roku odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla uczniów klas czwartych, którzy odbierając świadectwa ukończenia szkoły stali się abiturientami II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. W auli szkoły zgromadzili się uczniowie klas czwartych, ich rodzice oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Kopernika.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Kopernika, pani Krystyny Łasowskiej, a następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Hanna Frankiewicz.

Tradycją naszej szkoły jest przyznawanie absolwentom tytułów za wybitne osiągnięcia. W tym roku przyznano następujące tytuły:

Primus Inter Pares: Dawid Kopik i Borys Łangowicz z klasy 4e

którzy uzyskali średnią ocen za cztery lata nauki 6,0 i wzorowe zachowanie

Najlepsi Lingwiści Maturzyści: Helena Rozynek i Wojciech Jur z klasy 4b

Najlepszy Matematyk Maturzysta: Jakub Jęsiek z klasy 4e

Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Filip Zacharski z klasy 4e

Osobowość Roku: Marika Rodak z klasy 4d

Osobowość Artystyczna Roku: Maksymilian Prażak z klasy 4f

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2023/2022 uzyskali średnią ocen 5,65 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Stypendium sportowe natomiast przyznano osobie, która przez cztery lata godnie reprezentowała szkołę na arenach sportowych. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno.

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów są srebrne tarcze, wręczane uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze w towarzystwie swoich rodziców, którym pani dyrektor Krystyna Łasowska oraz wychowawcy wręczyli listy gratulacyjne.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez wychowawców świadectw ukończenia szkoły oraz nagród książkowych, ufundowanych przez Radę Rodziców, za szczególne zasługi dla szkoły. Podziękowania z rąk pani dyrektor oraz wychowawców otrzymali także rodzice, którzy przez cztery lata wspierali szkołę. W szczególny sposób wyróżniono również Elizę Banaszak z klasy 4b za zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z życia szkoły do kroniki szkolnej oraz Marikę Rodak z klasy 4d i Aleksa Frąckowiaka z klasy 4b za prowadzenie wielu uroczystości szkolnych.

Na koniec absolwenci podziękowali wychowawcom, nauczycielom i rodzicom.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił szkolny zespół The Kopernix, z mocnym wsparciem nauczycieli Kopernika. Uroczystość poprowadzili Marika Rodak i Aleks Frackowiak, po raz ostatni występujący w tej roli.

 

 

 Galeria zdjęć: