Dziewczyny z 3b z grupy chemii HL zakończyły dział mocno obliczeniowy, który umilały zajęcia laboratoryjne. Na zdjęciach migawka z przeprowadzonych practicali, podczas których wyznaczały stężenie za pomocą miareczkowania, ustalały wzór hydratu, wyznaczały masę molową gazu, a także wyznaczały wydajność reakcji strąceniowej.