15 marca 2024r. na zaproszenie Grzegorza Rusieckiego, posła i kandydata Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta miasta, przyjechała do Leszna ministra edukacji Barbara Nowacka. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego.

Spotkanie w auli Kopernika rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia pani minister, podczas którego mówiła o kształcie współczesnej szkoły i jej roli w przygotowaniu uczniów do wyzwań XXI wieku. Ministra Nowacka podkreśliła znaczenie dostosowania systemu edukacyjnego do szybko zmieniającego się świata, w którym nowe technologie i globalne wyzwania wymagają od uczniów nie tylko wiedzy, ale i umiejętności adaptacyjnych.


Spotkanie przyjęło formułę zadawania pytań. Dotyczyły one m.in. zmiany harmonogramu matur, możliwości nieoceniania przedmiotów niematuralnych w ostatniej klasie, wprowadzenia warsztatów psychologicznych czy edukacji klimatycznej do podstawy programowej, ocen z wychowania fizycznego, a nawet możliwości korzystania z kalkulatora naukowego podczas egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ministra zachęcała również uczniów szkoły do powrotu do Polski po studiach zagranicznych, aby wspólnie budować przyszłość kraju: Nawet jeżeli wyjedziecie na studia zagraniczne, to bardzo chciałabym, abyście wrócili. Tak żebyśmy razem budowali wspólną Polskę. Wizyta ta była nie tylko okazją do dialogu, ale również świadectwem zaangażowania ministry w tworzenie edukacji, która odpowiada na realne potrzeby młodego pokolenia.

 Galeria zdjęć: