W piątek 21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, podzielone na dwie części: o godzinie 9.00 dla klas pierwszych, a o godzinie 10.30 dla klas drugich i trzecich. Uroczystość prowadziły Lena Domagała z klasy 2b1 oraz Karolina Walkowska z klasy 2a. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły uczennice z klasy 2b1: Lena Domagała z piosenką „Radość najpiękniejszych lat” i Amelia Golińska w utworze „Szklana pogoda”.

Na wstępie dyrektor II Liceum pani Krystyna Łasowska podsumowała miniony rok szkolny i pogratulowała uczniom ich licznych osiągnięć i imponujących wyników w nauce. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Szyrmer, która podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za ich trud oraz życzyła całej społeczności szkolnej udanych wakacji. Następnie  wręczone zostały statutowe nagrody dla najzdolniejszych uczniów II LO. Tytuł Copernicusa przyznawany jest co roku uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią na danym poziomie klas. W tym roku byli to następujący uczniowie:

Copernicus I Matylda Surowiec z klasy 1b1 ze średnią ocen 5,94 i zachowaniem wzorowym

Copernicus II jakub Gruszkiewicz z klasy 2e ze średnią ocen 6,0 i zachowaniem wzorowym

Copernicus III  Anna Andrzejak z klasy 3e ze średnią ocen 5,93 i zachowaniem wzorowym

 Wyróżniono także uczennice i uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz mogli poszczycić się osiągnięciami sportowymi. W liceum stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymali uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,70 lub wyższą oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Przyznano również stypendium sportowe, którym w tym roku nagrodzono Marcina Radziwinowicza z klasy 3e.

Następnie pani dyrektor Krystyna Łasowska w towarzystwie wychowawców klas wręczyła świadectwa z wyróżnieniem. Nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym oraz konkursie na notatkę wizualną o twórczości Williama Szekspira. Pani Cecylia Pudlicka oraz pan Sławomir Stańczak wyróżnili uczniów, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych i odnieśli sukces w bardzo wielu dyscyplinach. Ogłoszono także, że w nowym roku szkolnym nagrody – czyli dzień wolny od zajęć dydaktycznych – odbiorą klasy: 2b1 – za najwyższą średnią w wynikach nauczania oraz klasy 1e i 1d2 za najwyższą frekwencję.

Następnie prowadzące, w imieniu całej społeczności Kopernika, pożegnały  panią wicedyrektor Edytę Hanysz, która odchodzi na emeryturę. Podziękowano jej za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz serdeczny uśmiech, którym obdarzała uczniów i pracowników  każdego dnia. Na koniec szczególne podziękowania zostały skierowane do Dyrekcji, całego Grona Pedagogicznego, pracowników obsługi i administracji. Prowadzący pożegnali wszystkich zgromadzonych życzeniami bezpiecznych i bogatych w niesamowite przeżycia wakacji, po czym klasy udały się do swoich sal na spotkania z wychowawcami.Galeria zdjęć: