Na miesiąc przed maturą, w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r., Aleksandra Jankowska i Jakub Stankiewicz z klasy IIIa uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Aleksandra wygrała konkurs wiedzy „Od samorządu do Unii Europejskiej”, który przeprowadzony został przez Biuro Posła na Sejm RP Łukasza Borowiaka w Lesznie. Jakub odpowiadał za stronę organizacyjną konkursu oraz wyjazdu studyjnego.
Ola i Kuba zostali zaproszeni do Brukseli przez Posłankę do Parlamentu Europejskiego, Sidonię Jędrzejewską. Podczas wyjazdu mieli możliwość podziwiać bogactwo architektoniczne i kulturowe Belgii oraz poznać tajniki Unii Europejskiej od kuchni. Uczestniczyli oni m.in. w wykładzie nt. promocji regionów w UE, prelekcji dotyczącej funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz w dyskusji panelowej z posłanką Jędrzejewską, gdzie dyskutowali o polityce PE wobec państw członkowskich, Komitecie Regionów, Europejskim Trybunale Obrachunkowym oraz trudnej sytuacji młodzieży w zdobywaniu pracy.
Warto dodać, iż podczas spotkania w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego pojawiła się możliwość zorganizowania w przyszłym roku szkolnym wideokonferencji z przedstawicielami unijnymi w Brukseli. Jednak co wyniknie z tych planów okaże się dopiero za kilka miesięcy!

Jakub Stankiewicz