Uroczystość zakończenia szkoły

dla uczniów klas trzecich

 

30 kwietnia 2021roku uczniowie klas trzecich po raz ostatni przekroczyli próg naszej szkoły jako jej uczniowie. Opuszczając tego dnia ze świadectwem w ręku mury ‘swojej budy’ mogli się już dumnie nazwać absolwentami Kopernika. A powodów do dumy mają wiele. Osiągnęli wybitne wyniki nauczania, o czym niech świadczy średnia klas z trzech lat nauki, która wyniosła 4,97. Odnosili sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Ale jest coś jeszcze. Coś, czego żadne pokolenie Kopernika nie doświadczyło w takim stopniu, jak rocznik 2021. To właśnie tegoroczni absolwenci musieli zmierzyć się z wszystkimi trudnościami, jakie przyniosła ze sobą pandemia koronawirusa COVID-19. Pracując przez ponad rok w trybie online musieli znaleźć w sobie motywację i samodyscyplinę tak, aby, z pomocą swoich nauczycieli, przygotować się do egzaminów maturalnych. Bo egzamin dojrzałości, jakim było i jest zmierzenie się z rzeczywistością pandemiczną, już za nimi. Zdali go na ocenę celującą.

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły miała nieco inny, bardziej kameralny przebieg. Zabrakło uroczystej gali w auli szkoły. W ceremonii nie wzięli udziału rodzice abiturientów. Nie było sztandaru szkoły oraz tradycyjnej ceremonii jego przekazania. Jednak były spotkania w klasach, łzy wzruszenia i słowa, które na długo zapamiętają zarówno uczniowie jak i ich wychowawczynie. Uczniowie w wyznaczonych parach, w 15 minutowych odstępach czasowych, odbierali świadectwa i nagrody z rąk swoich wychowawczyń. Dzięki wymuszonej przez reżim sanitarny organizacji tego dnia był czas na dłuższe rozmowy o tym, co za nami ale przede wszystkim o planach na przyszłość. Może było skromniej, bez jakże zasłużonych owacji. Ale był czas na to, czego brakowało nam tak bardzo przez ostatnie miesiące - rozmowy i choć chwilę bycia razem.

 

Tradycją II Liceum jest przyznawanie absolwentom tytułów. W tym roku z rąk pani dyrektor Krystyny Łasowskiej uczniowie otrzymali następujące wyróżnienia:

Primus Inter Pares: Katarzyna Normann,

która uzyskała średnią ocen za trzy lata nauki 5,82 i zachowanie wzorowe

 

Najlepszy Humanista Maturzysta: Alicja Hornicka z kl. 3d

Najlepszy Matematyk Maturzysta: Paweł Górski z kl. 3e

Najlepszy Biolog Maturzysta: Hugo Chróst z kl. 3b oraz Michał Świątek z kl. 3b

Najlepszy Sportowiec Maturzysta: Aleksandra Arczewska z kl. 3c

Sponsorami nagród dla nagrodzonych maturzystów byli: Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwo Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego oraz pan Eugeniusz Borowiak, wieloletni wicedyrektor szkoły.

 

Na specjalne wyróżnienie zasłużyły osoby, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce i mogły pochwalić się sukcesami sportowymi. Stypendia motywacyjne przyznano uczniom, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali średnią ocen 5,50 lub więcej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie wyróżnieni stypendium motywacyjnym to: Zofia Picz z kl. 3a ze średnią ocen 5,50, Filip Cierkosz z kl. 3b ze średnią ocen 5,57, Eryk Peda z kl. 3b ze średnią ocen 5,75, Maksymilian Skoracki z kl. 3b ze średnią ocen 5,75, Olga Szczepaniak z kl. 3b ze średnią ocen 5,50, Julia Urban z kl. 3b ze średnią ocen 5,88, Katarzyna Normann z kl. 3c ze średnią ocen 5,78, Magdalena Kasprzyk z kl. 3d ze średnią ocen 5,55, Paweł Górski z kl. 3e ze średnią ocen 5,67, Igor Misiek z kl. 3e ze średnią 5,75, Natalia Dworniczak z kl. 3f ze średnią 5,64 oraz Agata Frąckowiak z klasy 3f ze średnią 5,50. Stypendium sportowe otrzymał Miłosz Nowak z kl. 3e. Nagrody ufundowane zostały przez Miasto Leszno.

 

Kolejną statutową nagrodą dla maturzystów są srebrne tarcze, wręczane uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, czyli uzyskali średnią ocen 4.75 lub więcej i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Uczniowie odebrali srebrne tarcze oraz listy gratulacyjne dla rodziców z rąk swoich wychowawczyń. Wychowawczynie klas wręczyły nagrody książkowe dla najbardziej aktywnych uczniów, podziękowania za pracę w wolontariacie szkolnym oraz osiągnięcia sportowe. Patrycja Bartkowiak, Julia Gorwa i Zosia Osiejewska z kl. 3b otrzymały podziękowania za zaangażowanie w tworzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń z życia szkoły. Laureaci konkursów przedmiotowych, które odbyły się w ostatnich miesiącach, otrzymali nagrody i dyplomy.

 

„Obyś żył w ciekawych czasach”. Do tego starożytnego przysłowia, które doskonale oddaje okoliczności w jakich się znaleźliśmy odniosła się pani dyrektor Krystyna Łasowska żegnając tegorocznych absolwentów. Wraz z całą społecznością Kopernika podpisujemy się pod życzeniami pani dyrektor Krystyny Łasowskiej skierowanymi do Was, drodzy absolwenci 2021. Potraktujcie najnowsze doświadczenia jako Wasz życiowy kapitał. I z tym bagażem ruszajcie w świat. „Szczęśliwej drogi już czas…” Życzymy wam wielu sukcesów, realizacji marzeń i świadomego pokonywania trudności.