Otwórzmy się na dobro!

Mała Marysia z Brenna cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Dziewczynka potrzebuje najdroższego leku świata. Koszty leczenia oszacowane są na 9 milionów złotych.

Cała Polska już kwestuje w celu pomocy Marysi.

II LO również włącza się w tę akcję. W ramach pomocy organizujemy zbiórkę MAKULATURY. Apelujemy do wszystkich uczniów i pracowników szkoły o przynoszenie książek, czasopism, gazet do biblioteki szkolnej. Zostanie to przekazane na makulaturę, a pieniądze zasilą konto małej Marysi. Każdy może pomóc.

Liczy się czas- mamy go tylko do 7 czerwca 2021!

Wierzymy, że jak zawsze możemy liczyć na Waszą

pomoc i empatię!

Więcej informacji na temat choroby Marysi: https://www.siepomaga.pl/maria

Organizator zbiórki w II LO: Biblioteka szkolna